Slomškovemu bralnemu priznanju za odrasle (SBPo) se lahko pridružijo vsi, ki so že prerasli osnovnošolske klopi in radi berejo dobre knjige, take, ki nas od besed vodijo k Besedi. Posameznik se lahko SBPo pridruži samostojno ali v okviru bralne skupine v župniji, v kateri se zbirajo odrasli bralci, da bi skupaj razmišljali ob prebranih knjigah z duhovno, versko, vzgojno, družbeno-kritično ali splošno etično tematiko.

Navodila za SBPo

  1. Posameznik ali skupina se na SKU (sku@rkc.si; http://sku.rkc.si/; 031 312 110) prijavi do 15. novembra 2019.
  2. Bralno leto 2019/20 za SBPo traja od septembra 2019 do septembra 2020, s sklepom na Slomškovem dnevu na Ponikvi v soboto, 26. septembra 2020.
  3. SBPo opravi vsak, ki v tem obdobju prebere vsaj tri priporočene knjige. Na spletni strani SKU bo na »knjižni polici« objavljenih pet bralnih predlogov v septembru, decembru in marcu; v bralnem letu torej petnajst knjig.
  4. Sodelujoči na SKU sporočijo imena in priimke vseh, ki so opravili SBPo. Vsi prejmejo priznanja, na Slomškovem dnevu pa bomo izžrebali tudi knjižne nagrade.
  5. Bralke in bralci lahko svoja razmišljanja o prebranih knjigah zapišejo v bralni dnevnik, ki ga je mogoče naročiti ob prijavi. V njem je dovolj prostora za osnovne podatke o prebranih knjigah, najljubše misli in osebni razmislek o vsebini.

Nekaj predlogov za delovanje bralnih skupin v župniji

  • Bralci berejo različne knjige s predlaganega seznama, nato na skupnem srečanju z drugimi člani skupine podelijo kratko obnovo prebrane knjige, svoje razmišljanje o prebranem, spodbudijo razpravo, pripravijo okroglo mizo …
  • Med predlogi trikrat letno izberejo knjigo, o kateri se nato pogovorijo. Tematiko lahko poglobijo s pripravo predavanja, na katerega povabijo strokovnjaka, ki spregovori o obravnavani vsebini.
  • Dogovorijo se za redna (mesečna ali po dogovoru) srečanja, na katera se pripravijo tako, da preberejo izbrano knjigo ali njen del. Na njem podelijo svoja razmišljanja o prebranem, vprašanja in izzive, ki se jim ob tem porajajo.

Obilo bralnega navdušenja!

Prijava na sklepno prireditev na Ponikvisobota, 28. septembra 2019

Dopis 2019/20

Spletna prijavnica SBPo 2019/20

Knjižna polica januar-marec 2019

Branko Cestnik: Sonce Petovione, Celjska Mohorjeva 2019

Maldamé Jean-Michel: Monoteizem in nasilje, Celjska Mohorjeva 2020

Véronique Olmi: Bakhita, Mladinska knjiga 2019

Albert Espinosa: Rumeni svet: Kako me je boj za življenje naučil živeti, Vida 2019

Blessing Okoedion, Anna Pozzi: Pogumno v svobodo, Družina 2019

 

 

 

 

 

Knjižna polica september-november 2019

 

Zoche Hermann Josef: Apostol, Celjska Mohorjeva 2019

Francis S. Collins: Jezik Boga, Celjska Mohorjeva 2019

Daniela Dvořáková: Barbara Celjska, Celjska Mohorjeva 2019

Michael Dor: Mesarjeva mandragora, Družina 2019

Matthew B. Crawford: Delo za dušo, Družina 2019

Krščanska beseda Antona Martina Slomška. Slomškova založba 2000