Preskoči na vsebino


SBP za odrasle 2017/18

Slomškovemu bralnemu priznanju za odrasle (SBPo) se lahko pridružijo vsi, ki so že prerasli osnovnošolske klopi in radi berejo dobre knjige, take, ki nas od besed vodijo k Besedi. Posameznik se lahko SBPo pridruži samostojno ali v okviru bralne skupine v župniji, v kateri se zbirajo odrasli bralci, da bi skupaj razmišljali ob prebranih knjigah z duhovno, versko, vzgojno, družbeno-kritično ali splošno etično tematiko.

Navodila za SBPo

1. Posameznik ali skupina se na SKU (sku@rkc.si; http://sku.rkc.si/; 031 312 110) prijavi do 15. novembra 2017.

2. Bralno leto 2017/18 za SBPo traja od septembra 2017 do septembra 2018, z zaključkom na Slomškovem dnevu na Ponikvi v soboto, 22. 9. 2018.

3. SBPo opravi vsak, ki v tem obdobju prebere vsaj tri priporočene knjige. Na spletni strani SKU bo na »knjižni polici« objavljenih pet bralnih predlogov v septembru, decembru in marcu; v bralnem letu torej petnajst knjig.

4. Sodelujoči na SKU sporočijo imena in priimke vseh, ki so opravili SBPo. Vsi prejmejo priznanja, na Slomškovem dnevu pa bomo izžrebali tudi knjižne nagrade.

Knjižna polica september–december 2017:

        

Nekaj predlogov za delovanje bralnih skupin v župniji

•Bralci berejo različne knjige s predlaganega seznama, nato na skupnem srečanju z drugimi člani skupine podelijo kratko obnovo prebrane knjige, svoje razmišljanje o prebranem, spodbudijo razpravo, pripravijo okroglo mizo …

•Med predlogi trikrat letno izberejo knjigo, o kateri se nato pogovorijo. Tematiko lahko poglobijo s pripravo predavanja, na katerega povabijo strokovnjaka, ki spregovori o obravnavani vsebini.

•Dogovorijo se za redna (mesečna ali po dogovoru) srečanja, na katera se pripravijo tako, da preberejo izbrano knjigo ali njen del. Na njem podelijo svoja razmišljanja o prebranem, vprašanja in izzive, ki se jim ob tem porajajo.

Obilo bralnega navdušenja!