Pesmi

Video kateheze

Osnovni cilj:

Skupaj odkrivati lepoto življenja in se je veseliti.

Delni cilji:

  • pomagati graditi spoštljiv odnos do sošolcev, sebe, družine, doma, Cerkve …,
  • omogočiti živeto praznovanje adventa in božiča,
  • odkriti Jezusa kot učitelja, ki prinaša pomembno sporočilo za življenje,
  • približati Jezusovo ljubezen, ki se razdaja,
  • odkrivati delovanje Boga v naravi in se znati čuditi lepotam in skrivnostim življenja,
  • odkriti in sprejeti Marijo kot mamo, ki skrbi za ljudi, in ji izkazovati češčenje