Liturgična zvezka za katehetsko leto 2016/17, pregledana s strani SKU:

Liturgični zvezek Mavrica, Družina

Prelistaj

Radost ljubezni, Bogoslužni zvezek, Pridi.com

Prelistaj

___________________________________________

Slovenski katehetski urad je v torek, 19. aprila 2016, v Ljubljani pripravil srečanje vseh ustvarjalcev liturgičnih zvezkov, ki so se ga udeležili predstavniki župnije Dob oziroma ustvarjalcev Vodnika duhovnega življenja, zavoda Pridi.com in založbe Družina.

Namen srečanja je bila seznanitev z zasnovo posameznih liturgičnih zvezkov in oblikovanje skupnih smernic, pri čemer ne gre za ukinjanje konkurence, temveč željo po usklajenem delovanju v duhu bratstva. Udeleženci srečanja so tako osnovali skupno izjavo, v kateri so zapisani enotni kriteriji za vsebino liturgičnih zvezkov:

  1. Liturgični zvezek (LZ) je pripomoček za globlje doživljanje bogoslužja in bolj zavzeto sledenje Božji besedi. Spodbuja dejavno spremljanje cerkvenega leta.
  2. LZ naj vsebuje: vse nedelje, vse zapovedane praznike, praznike prvega reda, god vsaj enega svetnika mesečno. To bodo navzoči ustvarjalci LZ upoštevali za leto 2017/18.
  3. Vsi ustvarjalci LZ se strinjajo, da otrok, ki je bil pri maši v drugi župniji, nalepi nalepko, ki jo je dobil tam, ali pa le preprosto napiše, kje je bil. Velikost nalepk je zelo podobna, zato ni bistvenega pomena, če je katera izmed njih nekoliko večja/manjša.
  4. Ustvarjalci zaprosijo za imprimatur SŠK, za strokovni pregled pa jim je na voljo Slovenski katehetski urad. Vsi LZ, pripravljeni po tem postopku, so objavljeni na spletnih straneh SKU in predstavljeni na izobraževanjih, ki jih pripravlja SKU.