Katehetska izobraževanja in usposabljanja v okviru SKU

Slovenski katehetski urad (SKU) skrbi za pripravo in izvedbo različnih vrst strokovnega izobraževanja in usposabljanja za vse, ki so kakorkoli povezani s katehetskim delom.

Najdaljšo tradicijo in tudi pomen ima gotovo katehetski simpozij, ki vsako leto – vse od leta 1971 – poteka na Mirenskem gradu, od leta 1996 pa tudi v na Štajerskem (najprej v Nazarjah, kasneje v Celju). Leta 2007 je SKU prvič izvedel krajšo obliko simpozija. Najprej je potekal na Ljubelju, danes pa pri Svetem Duhu in v Kančevcih (od leta 2009).

Program simpozija se vsako leto sooča s konkretnimi znamenji časa in odgovarja na sodobne katehetske izzive. Dopoldanskim predavanjem sledijo popoldanske delavnice, ki skušajo teoretično znanje nadgraditi s praktičnimi spodbudami za katehiziranje. Odzivi udeležencev kažejo, da spoznanja in izkušnje, ki jih pridobijo na simpoziju, uspešno prenašajo v prakso oziroma konkretno poučevanje verouka.

Teme katehetskih simpozijev:
1971: Kateheza odraslih
1972: Kateheza mladine
1973: Kateheza predšolskih in šolskih otrok
1974: Kateheza odraščajočih
1975: Zakonci – družinska kateheza
1976: Človeško dozorevanje
1977: Krščansko dozorevanje
1978: Katehetska govorica
1979: Krščanska skupnost in mala občestva
1980: Krščanska družina – domača Cerkev
1981: Kateheza odrasih
1982: Sveto pismo v katehezi
1983: Kateheza in bogoslužje
1984: Uvajanje v zakrament sprave
1985: Kateheza v službi krščanske poklicanosti
1986: Evharistija in kateheza
1987: Kateheza v slovenski sekularizirani družbi
1988: Kateheza na Slovenskem danes in jutri
1989: Duhovna razsežnost kateheze
1990: Kateheza – vzgoja za nove odnose
1991: Dom, šola, in župnija za celostno vzgojo
1992: Vzgoja za karitas
1993: Nova evangelizacija – novo upanje za mlade
1994: Mediji in nova evangelizacija
1995: Mladostnik med družino, Cerkvijo in družbo
1996: Krstna kateheza – temelj vere
1997: Birmanska kateheza
1998: Vzgoja za družinske vrednote
1999: Katehet in duhovni poklici
2000: Kateheza v službi sprave
2001: Evharistija in Gospodov dan
2002: Kateheza in prosti čas
2003: Didaktika pri katehezi
2004: Kateheza v spremenjenih razmerah
2005: Kateheza – komunikacija vere
2006: Evangelij oznanjati ali poučevati?
2007: Od oznanila k poslanstvu
2008: Kateheza oblikuje podobo Boga
2009: Evangelij – srce kateheze
2010: Dajte jim vi jesti (Mr 6,37)
2011: Katehet v Samarijanovi suknji
2012: Pravičen in ljubeč katehet