Križ ob velikonočnih dogodkih + Predloga

Od cvetne nedelje do vstajenjskega jutra – povezovanje

Prazen grob – labirnt

Na poti v Emavs – povezovanje

Vstajenje – evangelij

Ideje za veliko noč – ustvarjanje (Betka Kos)

Košarici za pirhe (Betka Kos)

Pirhi – prvo triletje

Labirint – Kaj iščete živega med mrtvimi?

Velika noč – kviz

Veliki teden (ppt)