Kateheza odraslih: nova spoznanja za stalni izziv

Priročnik je prvi v sklopu projekta, ki smo ga pri SKU začeli v duhu sklepov plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem.

V prvem delu priročnika nas trije članki uvajajo v delo z odraslimi, kot ga vidimo snovalci projekta. Predstavijo nam, kaj kateheza odraslih sploh želi biti in zakaj jo v Cerkvi dandanes vedno bolj poudarjamo. Nato sledi nekaj temeljnih psiholoških in krščanskih izhodišč za razumevanje odraslega človeka. V tretjem članku najdemo razlago mistagoške kateheze, kot jo predstavlja dr. Giraudo.

V drugem delu priročnika so pripravljeni osnutki za izvedbo štirih katehez za odrasle. Njihovo teoretično izhodišče predstavlja knjiga Strmenje nad evharistijo, zato bo priročnik verjetno težko uporabljati, ne da bi prej dobro prebrali prej omenjeno knjigo. Obe deli tvorita celoto za kvalitetno izvedbo katehez za odrasle ob razlagi svete maše.

Naročila in nakup: Celjska Mohorjeva družba, Prešernova ul. 23, 3000 Celje; e-mail: info@celjska-mohorjeva.si; tel.: 03/490-14-20.

Cesare Giraudo: Strmenje nad evharistijo

Strmenje nad evharistijo: Mistagogija svete maše s pomočjo obredov in molitev.

Avtor knjige dr. Cesare Giraudo DJ je profesor liturgike in dogmatične teologije na Papeškem inštitutu za vzhodna verstva, na papeški univerzi Gregoriani in teološki fakulteti v Neaplju. Na njegovo razmišljanje, pisanje in delo je odločilno vplivalo njegovo misijonsko delovanje na vzhodni obali Madagaskarja. O tem poroča v dodatku svoje knjige Strmenje nad evharistijo, ki je izšla konec avgusta pri Mohorjevi družbi Celje. Omenjena knjiga je liturgično-teološko-pastoralni priročnik, namenjen predvsem tistim, ki so odgovorni za obhajanje liturgije. To so v našem prostoru gotovo duhovniki in njihovi najožji sodelavci, katehisti in katehistinje. Priročnik lahko uporabljamo tudi za osebno poglobitev in pri delu v skupinah z odraslimi.

Prvo poglavje knjige je specifično teološko-dogmatski pogled na sveto mašo, pri katerem se avtor opira predvsem na učenje zadnjih dveh papežev, Janeza Pavla II. in Benedikta XVI. V ostalih poglavjih dr. Giraudo zelo natančno razlaga liturgično-pastoralni pomen svete maše. Ob koncu vsakega poglavja najdemo vprašanja za razmislek in/ali pogovor v skupinah.

Knjigo je v sodelovanju z SKU prevedla Ana Vogrinčič, prevod pa je strokovno pregledal g. Tomaž Maras.

Naročila in nakup: Celjska Mohorjeva družba, Prešernova ul. 23, 3000 Celje; e-mail: info@celjska-mohorjeva.si; tel.: 03/490-14-20.