Vpisnica k župnijski katehezi

Predlog letnega katehetskega načrta za osnovnošolsko katehezo 2018/19

Slovenski katehetski načrt (naročila: sku@rkc.si)