Darujem ti ljubezen

Jezus ljubil je

Ko Jezus

Mnogo sem prehodil

Največji si

Nebeški jeruzalem

Nihče ne ljubi

Povzdigujem tvoje ime

Pričeval ljubezen bom

Res velik si Bog

Suša

Ti si moj prijatelj