s. dr. Snežna Večko: Marija v Svetem pismu

dr. Marjan Turnšek: Marija – utelešena lectio divina