Agathe Poirot-Bourdain, Armelle Joly: Gledam Jezusa, on gleda mene, Mala šola adoracije (založba Emanuel)

Knjižica z naslovom Gledam Jezusa, on gleda mene, ki je izšla pri založbi Emanuel, je v pravem pomenu besed Mala šola za adoracijo – priročnik za uvajanje otrok v veliko skrivnost Jezusove resnične navzočnosti. V otrocih želi vzbuditi željo po Bogu in jih uvesti v osebni pogovor z Jezusom. Za adoracijo, češčenje Jezusa v Najsvetejšem, nismo nikoli premladi ali prestari. Potek adoracije je otrokom približan s pomočjo ilustracij in kratkih razlag. Pobarvanke v drugem delu jim bodo olajšale razumevanje katehez. Katehet ali kdo od odraslih, ki želi ustanoviti »malo šolo adoracije«, bo v priročniku našel vse potrebne napotke in skrbno izdelan potek srečanj. Knjižico lahko uporabljamo sami ali v skupini, doma, v župniji ali v katoliških vrtcih. S knjižico želimo spodbuditi ustanavljanje malih šol adoracije tudi v Sloveniji.

Otroci od tretjega do sedmega leta starosti so v svoji iskrenosti in čudenju nad vsem lepim odprti tudi za češčenje Najsvetejšega. Kot je zapisano v knjižici: »Ne mislimo, da so še premladi, da bi lahko častili Jezusa v Najsvetejšem. Njihovo srce gori od želje ljubiti Gospoda. Z Bogom imajo preprost in neposreden odnos.«

Primerno za otroke od štirih let do prvega svetega obhajila.

Klasik med stripi se vrača!

Založba Družina je ponatisnila

strip Zgodovina božjega ljudstva,

v katerem so predstavljene najpomembnejše

svetopisemske osebnosti:

Abraham, Mojzes, Jakob – Izrael, Jožef,

Samson in drugi.

Legendarni strip sta v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v francoščini izdala P. Thivollier in Xavier Musquera. »Pred dobrimi tridesetimi leti so stripi že izhajali pri Založbi Družina in takrat popolnoma prevzeli mlade. Ti se še danes z nostalgijo spominjajo zgodb in jih želijo posredovati tudi svojim otrokom,« je ob izidu dejal direktor založbe Tone Rode. Da je zanimanje za strip veliko, priča množičen odziv staršev, ki ponatis že naročajo za svoje otroke. Brali ga bodo lahko v izvirni podobi, a z novimi opombami, ki jih za ponatis pripravila Jana Podjavoršek.

Deveta umetnost – kakor imenujejo striparski žanar, je priljubljeno čtivo otrok in mladostnikov. Strip, ki mu nekoč niso pripisovali literarne vrednosti, je danes del šolskega učnega procesa, saj se je uveljavil kot pripomoček pri razvoju otrokove pismenosti. Vizualno podprta pripoved otrokom omogoča hitrejše branje.

Prebiranje svetopisemskih zgodb ima spodbuden vzgojni vpliv na osebnostni razvoj otrok in mladostnikov: prebuja navdušenje nad delovanjem božje moči, odpira vrata v duhovni svet, krepi iznajdljivost in borbenost, utrjuje pravičnost, otrokom in mladostnikom pomaga, da se zavedajo svoje edinstvenosti. Poleg tega na zabaven način izobražuje o temeljnih izvirih krščanske civilizacije.

Strip bo pri Založbi Družina izhajal vsak drugi mesec, letno bo izšlo šest številk.

Več: www.druzina.si

Sofia Cavalletti: Živa Liturgija (Uršulinski zavod, Ljubljana 2012)

Na začetku leta vere in ob 50-letnici koncila je izšla knjiga, ki na biblični osnovi na mistagoški način uvaja v skrivnosti, ki jih obhajamo v liturgiji. Med drugim je zelo primerna za katehezo odraslih v letu vere.

Knjiga ima imprimatur nadškofije Ljubljana.

Dr. Slavko Krajnc, liturgist, je o knjigi zapisal: “Iz knjižice se lahko učimo svetopisemskih osnov zakramentov, lahko pa nam služi tudi za osebno duhovno poglabljanje in pripravo na obhajanje skrivnosti, obenem pa se nam daje kot zanimiv priročnik za mistagoško poučevanje in vzgojo za bogoslužje, ki mora biti za kristjana najmočnejši trenutek odnosa z Bogom.”

Dr. Snežna Večko, biblicistka, pravi: “Živo liturgijo rada prebiram, ker me pelje k izvirom duhovnega življenja, ki nam jih je Bog  odprl zdavnaj v svojih odrešenjskih delih, zdaj pa nam jih ponudi v zakramentih, kadar koli si jih zaželimo.”

Gianna Gobbi: Skupaj z otroki prisluhnimo Bogu (Uršulinski zavod, Ljubljana 2012)

Vsebina knjige je naravnana predvsem k otrokovemu verskemu življenju, v katerem je odnos s presežnim bistvenega pomena.

Posebno pozornost avtorica posveča otrokovi molitvi. Predstavi različne stopnje potopitve v molitev in predlaga, kako bi lahko na tem področju otroku pomagali.