SKU vsako leto ob katehetskem simpoziju izda zbornik predavanj:

2020 – Empatija, mladostnik in nove poti evangelizacije

2019 – Moč v nemoči

2018 – V mreži: Družine, odrasli in mladi v današnjem svetu – priložnosti za oznanilo evangelija

2017 – Skupaj na poti vere

2016 – Leto usmiljenja v družini in družbi

2015 – Družina in župnija v navezi

2014 – Pojdi in popravi!

2013 – Izzvana kateheza

2012 – Pravičen in ljubeč katehet

2011 – Katehet v Samarijanovi suknji

2010 – Dajte jim vi jesti (Mr 6,37)

2009 – Evangelij – srce kateheze

2008 – Kateheza oblikuje podobo Boga

2007 – Od oznanila k poslanstvu

2006 – Evangelij oznanjati ali poučevati

2005 -Komunikacija vere

2004 – Kateheza v spremenjenih razmerah

2003 – Didaktika pri katehezi

2002 – Kateheza in prosti čas

2001 – Evharistija in Gospodov dan

2000 – Kateheza v službi sprave

1999 – Katehet in duhovni poklici

1998 – Vzgoja za družinske vrednote

1997 – Birmanska kateheza

1996 – Krstna kateheza – temelj vere

1995 – Mladostnik med družbo, Cerkvijo in družbo

1994 – Mediji in nova evangelizacija

1993 – Nova evangelizacija – novo upanje za mlade

1992 – Vzgoja za karitas

1991 – Dom, šola in župnija za celostno vzgojo

1990  – Kateheza – vzgoja za nove odnose

1989 – Duhovna razsežnost kateheze

1988 – Kateheza na Slovenskem danes in jutri

1987 – Kateheza v slovenski sekularizirani družbi

1986 – Evharistija in kateheza

1985 – Kateheza v službi krščanske pravičnosti

1984 – Uvajanje v zakrament sprave

1983 – Kateheza in bogoslužje

1982 – Sveto pismo v katehezi

1981 – Kateheza odraslih

1980  – Krščanska družina – domača Cerkev

1979 – Krščanska skupnost in mala občestva

1978 – Katehetska govorica

1977 – Krščansko dozorevanje

1976 – Človeško dozorevanje

1975 – Zakonci – družinska kateheza

1974 – Kateheza odraščajočih

1973 – Kateheza predšolskih in šolskih otrok

1972 – Kateheza mladine

1971 – Kateheza odraslih