Kanonično poslanstvo je pooblastilo, ki ga posamezni katehistinji ali katehistu za redno opravljanje katehetske dejavnosti v župniji pisno izda krajevni ordinarij.

Pravilnik o kanoničnem poslanstvu

Prošnja za pridobitev kanoničnega poslanstva

Mnenje o duhovnih in moralnih kvalitetah kandidata

Obrazec za podaljšanje kanoničnega poslanstva