Knjige in srečanja

Priprava na birmo 2017-18

Priprava na birmo 2016-17

Delo oznanjevanja področju birmanske pastorale

Birmanska pastorala – program in knjige

Srečanja za starše in botre v pripravi na birmo

Program za starše birmancev in botre

Tobija, Sara in angel Rafael – o poročni ljubezni in botrstvu