Slovenski katehetski urad je posvetovalno in izvršno telo Slovenske škofovske konference.

Skrbi za pripravo in izdajo različnih katehetskih pripomočkov. Mednje sodijo: veroučni učbeniki, delovni zvezki in priročniki za kateheta, šmarnice za otroke in odrasle, revija Naša kateheza in zbornik vsakoletnega katehetskega simpozija.