Slovenski katehetski urad (SKU) je delovno telo Slovenske škofovske konference (SŠK) za področje kateheze. V okviru Slovenskega pastoralnega sveta (SPS) deluje na področju oznanjevanja.

Glavne naloge SKU so:

1. skrbeti za usklajeno in poglobljeno katehezo v Cerkvi na Slovenskem po smernicah, ki veljajo za vesoljno Cerkev predvsem v skladu s Splošnim pravilnikom za katehezo (SPK);
2. delovati v skladu s smernicami in pobudami SŠK in SPS za urejeno katehezo, versko vzgojo in izobraževanje na katehetskem področju;
3. preučevati, preverjati in povezovati katehetsko delo v Cerkvi na Slovenskem ter predlagati SŠK, SPS in (nad)škofijskim katehetskim uradom splošne in konkretne
pobude za prenovo katehetskega oznanjevanja;
4. skrbeti za osnovno izobraževanje ter nenehno izpopolnjevanje katehetov in laiških teologov, katehistinj, drugih katehetskih delavcev in strokovnjakov;
5. pripravljati ter izdajati katehetske načrte, učbenike, priročnike, strokovno literaturo, katehetske revije in druge katehetske pripomočke;
6. sodelovati z (nad)škofijskimi katehetskimi uradi oziroma (nad)škofijskimi katehetskimi odbori in drugimi cerkvenimi ustanovami pri načrtovanju kateheze in verske vzgoje ter pomagati pri njihovem delovanju na strokovnem, kadrovskem, tehničnem in finančnem področju;
7. sodelovati s podobnimi organizmi na domačem in mednarodnem področju;
8. skrbeti za povezovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu na katehetskem področju;
9. na javnih razpisih kandidirati za pridobitev sredstev za lastno dejavnost.