Članstvo SKU sestavljajo:
– škof, ki ga imenuje SŠK, je predsednik SKU;
– zastopnika ženske in moške redovne skupnosti (KORUS), ki sta člana po imenovanju;
– člani po službi:

  • predstavnik Slovenske oznanjevalne komisije (SOK),
  • voditelji (nad)škofijskih katehetskih uradov oziroma (nad)škofijskih katehetskih odborov,
  • vodja pisarne SKU,
  • zastopnik Katedre za oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti Univerze v  Ljubljani,
  • zastopnik Katehetsko pastoralne šole (KPŠ),
  • voditelj Skupnosti slovenskih katehistov in katehistinj (SSKK),
  • predstavnik Komisije za šolstvo (KŠ), ki zastopa stališča SŠK o verskem pouku v javnih šolah kot tudi o verski vzgoji v katoliških vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter vzgojnih domovih,
  • voditelji odborov za posamezna področja kateheze.