s. Jožica Merlak: Svetopisemske urice: Priročnik za biblično skupino malčkov (3-6 let)

Svetopisemske urice, ki jih je napisala s. Jožica Merlak, predstavljajo v slovenskem prostoru novost in pomembno spodbudo pri katehetskem delu z malčki v starosti 3–6 let, saj je na področju organizirane predšolske kateheze občutiti precejšen primanjkljaj. Posamezne župnije sicer še vedno zbirajo predšolske otroke, a večinoma sledijo svojemu programu in si pomagajo z različnimi pobudami, ki so nastale še pred uvedbo devetletne osnovne šole, nekateri pa uvajajo tudi katehezo Dobrega pastirja. S. Jožica Merlak predstavlja nov način katehiziranja v starostni stopnji 3–6 let, ki temelji na principu biblične skupine, prilagojene značilnostim omenjene ciljne skupine. Avtorica metodo naslanja na pedagoške izkušnje in karizmo sv. don Bosca in sv. Marije Dominike Mazzarello, predvsem pa na izsledke bogatih izkušenj večletnega dela z malčki v obravnavanem obdobju.

Priročnik vsebuje bogat teoretičen uvod s predstavitvijo psiholoških značilnosti predšolskega otroka in temeljnih smernic za pripravo dejavnosti, namenjenih otrokom v obdobju 3–6 let. Prikazani so praktični napotki za oznanjanje Božje besede predšolskim otrokom in konkreten predlog dvoletnega programa. Poleg seznama z vsebinsko razporeditvijo posameznih svetopisemskih odlomkov avtorica predloži tudi osnutke srečanj, ki vsebujejo temeljit opis posameznih dejavnosti in njihovega poteka.

Razveseljivo je, da svetopisemske zgodbe, posredovane v predloženih svetopisemskih uricah, temeljijo na izvirnem besedilu Svetega pisma in ne na kateri izmed številnih, mnogokrat popolnoma neustreznih, priredb za otroke. Gotovo je ideja svetopisemskih uric za predšolske otroke prijetna in sveža obogatitev dosedanje katehetske dejavnosti na Slovenskem in dobrodošla dopolnitev redne kateheze. Priročnik je primeren kot izhodiščno gradivo za izobraževanje vseh, ki želijo postati nosilci oziroma izvajalci svetopisemskih uric.

Naročila in nakup: Celjska Mohorjeva družba, Prešernova ul. 23, 3000 Celje; e-mail: info@celjska-mohorjeva.si; tel.: 03/490-14-20.