1. srečanje: Več in skupaj moliti

V hitrem vsakdanu človek večkrat pozabi na zahvalo za to, kar mu je dano. Zato želimo z vsebino srečanja odraslim pokazati, kako lahko najdejo čas za (skupno) molitev, ki je lahko zahvala, prošnja, slavljenje … Želimo si, da bi razumeli molitev kot pogled k Bogu, katerega Beseda v njihovih dejanjih lahko postaja »rodovitna in brsteča«. Kristjan mora v sebi nositi zaupanje, da je Bog njegova opora in da je z njim, kadar je lepo ali težko.

Prenos word
Prenos PowerPoint

2. srečanje: Odrešenjska povezanost

Ljudje smo socialna bitja, želimo si interakcije z drugimi ljudmi, iščemo življenjskega sopotnika, a vse ljubezenske zgodbe niso le poezija, najrazličnejši življenjski izzivi in tudi vsakodnevno bivanje nas prej ali slej pripelje do kratkih stikov. Na tem srečanju bomo spregovorili o pomenu povezanosti v naših odnosih in kaj se zgodi, ko se le-ta prekine. Človeške odnose bomo prezrcalili tudi na odnos med človekom in podobo Boga Očeta.

Prenos word

3. srečanje: Kdo sem? Kristjan. Partner. Starš.

Vsak od nas je poklican k temu, da v svojem življenju sprejme določene vloge, znotraj njih pa poskuša živeti po vrednotah, ki so zanj pomembne. Kristjan bi se moral še posebno zavedati dejstva, da v vsem kar je, je živa podoba Boga. S srečanjem želimo, da bi odrasel ozavestil, da je pomemben, kajti je posrednik Božje ljubezni (svojim otrokom, partnerju, bližnjim, prijateljem oz. vsem s katerimi se srečuje) ter premislil ali, ter kako živi svoje poslanstvo kot posrednik Božje ljubezni.

Prenos word
Prenos PowerPoint

4.  srečanje: Kar imam, dam

Včasih bolj, spet drugič manj se posameznik zaveda kaj ima oz. s čim je obdarjen. Obdarjeni smo s strani svojih bližnjih, večkrat pa pozabimo na obdarjenost s strani Boga. Daje nam veliko »imetje« (Božjo besedo, vero, evharistijo), ob tem pa nas uči, kako imetje varovati in množiti – prav tu pa se včasih zatakne. Z vsebino srečanja želimo, da bi odrasel začutil, kaj je tisto, kar mu je podarjeno in lahko s tem bogati drugega. Želimo, da bi posameznik videl darovanje kot nekaj lepega, ki izhaja iz njegove ljubezni do drugega. V luči Jezusovega darovanja želimo, da bi vsak izmed prisotnih začutil spodbudo Boga k dajanju, spreminjanju, darovanju.

Prenos word
Prenos PowerPoint

5. srečanje: Poslušanje kot način komunikacije

V vsakdanu, ko smo obdani z množičnimi mediji, družabnimi omrežji, pametnimi telefoni in ostalimi izumi časa, v katerem živimo, ter hitrim načinom življenja, način medsebojne komunikacije dobiva nove dimenzije. V vsej tej poplavi pa se lahko za trenutek ustavimo in svojo pozornost preusmerimo na človeka, ki je na drugi strani. Kdo je to? Kaj mi predstavlja v življenju? Kaj mi govori? Kakšne so njegove potrebe? Kdo on zares je?

S srečanjem želimo doseči, da posameznik spozna in začuti, kaj pomeni globoko poslušanje v odnosu, kaj pomeni nositi drugega.

Prenos word

6. srečanje: Postajam bližnji

Pomembni krščanski vrednoti sta solidarnost in sočutje, saj lahko z njima oblikujemo »skupni blagor«, ki posameznikom omogoča doseganje »svoje popolnosti«. Spoštovanje drugega, enakost med ljudmi, enako dostojanstvo, solidarnost … vse to so vrednote, ki naj bi jih (krščanski) človek živel, pa vendar ni vedno tako. Čas, v katerem živimo, nas prehitro pelje mimo vsega naštetega, s tem pa pozabljamo na drugega kot nekoga, ki je kljub razlikam del Božjega načrta. Z vsebino srečanja želimo odraslim približati, kaj zares pomeni »izkazati usmiljenje« ter »iti in delati prav tako«.

Prenos word
Prenos PowerPoint

7. srečanje: Veselo vest ponesem v svoje življenje

Zakaj sem poklican v življenje? Ob trenutkih napora in neuspeha si marsikdo postavi takšno vprašanje. In nanj bi moral vsak odgovoriti z odgovorom, da bi svoje življenje živel polno, v slednje zagotovo vključujemo ljubezen. Vsak je poklican, da sprejema Jezusov nauk ter ga živi, namreč brez tega nauk ostaja prazen. Z vsebino srečanja želimo poudariti pomen evangeljskih vrednot, ki naj bi človekovo življenje globoko zaznamovale, ne le občasno zanimale.

Prenos word
Prenos PowerPoint