Naša kateheza je revija, namenjena vsem, ki katehizirajo na župnijah, v družinah in širših skupnostih ali organizacijah. Izhaja štirikrat letno. Vsaka številka je posvečena določeni tematiki, povezani s smernicami pastoralnega leta ali drugimi aktualnimi katehetskimi izzivi.

Naša kateheza 2017: 57, 58, 59, 60

Naša kateheza 2016: 59, 58, 57, 56

Naša kateheza 2015: 55, 54, 53, 52

Naša kateheza 2014: 51, 50, 49, 48

Naša kateheza 2013: 47, 46, 45, 44

Naša kateheza 2012: 43, 42, 41, 40, 39