Spoštovani bralci in bralke Slomškovega bralnega priznanja za odrasle!

Bralno leto je naokrog, pred nami je sobota, 22. septembra 2018, ko bo na Ponikvi potekal Slomškov dan. Tradicionalnemu srečanju vzgojiteljev, učiteljev in katehetov se bomo letos pridružili tudi bralke in bralci za Slomškovo bralno priznanje za odrasle. Dan bo priložnost za srečanje, izmenjavo izkušenj, podelitev priznanj, zahvalo in prošnjo bl. Antonu Martinu Slomšku, da bi še naprej sledili njegovi spodbudi: »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.«

Vse animatorje bralnih skupin za odrasle ali posameznike, ki ste v obdobju od septembra 2018 do septembra 2019 prebirali knjige za Slomškovo bralno priznanje, vabimo, da na spletni prijavnici ali sku@rkc.si sporočite imena in priimke bralcev, ki so letos opravili Slomškovo bralno priznanje za odrasle, ob tem pa označite tudi, koliko se jih bo udeležilo srečanja na Ponikvi. Tam bomo podelili priznanja in izžrebali nekaj knjižnih nagrad.

Hkrati so že odprte prijave za sodelovanje v bralnem letu 2018/19. Hvaležni smo za vse odzive. Nekaj sadov je vidnih že letos: pripravili smo “Bralni dnevnik“, v katerega lahko zabeležite svoja razmišljanja o prebranih knjigah, hkrati pa nalepite tudi nalepko za vsako prebrano knjigo. Nakup seveda ni pogoj za sodelovanje, temveč zgolj ena izmed možnosti, kako bogastvo prebranega ohraniti tudi v osebnih zapisih.