Uršulinski zavod je pripravil prevod knjižne zbirke Bog in otrok izpod peresa več avtoric, strokovnjakinj na področju verske vzgoje otrok.

Zbirka vsebuje pet knjižic, ki nam pomagajo spoznati predšolskega otroka in njegov način molitve, dajejo smernice za branje Svetega pisma z otroki, za praznovanje glavnih liturgičnih praznikov in pomagajo odkrivati pomen krstnih znamenj in evharistije. Izbrana svetopisemska besedila, predmeti in znamenja ter način podajanja sporočila temeljijo na Katehezi Dobrega pastirja.

  1. SPOZNAJMO OTROKA IN NJEGOV ODNOS Z BOGOM
  2. UŽIVAJMO OB SVETEM PISMU SKUPAJ Z OTROKI
  3. SLAVIMO BOGA SKUPAJ Z OTROKI: OBHAJANJE GLAVNIH LITURGIČNIH PRAZNIKOV V DRUŽINI
  4. ODKRIVAJMO BOGASTVO LITURGIJE SKUPAJ Z OTROKI: KRST IN EVHARISTIJA
  5. MOLÍMO Z OTROKI

Več informacij

Naročila celotne zbirke po prednaročniški ceni 50€ podaljšujemo do konca aprila 2021.

Naročila sprejemamo na knjige.osu@rkc.si. Napišite število izvodov, ki jih naročate ter svoj naslov. Poštnina je vključena v ceno.