Pred nami je novo bralno leto za Slomškovo bralno priznanje z geslom “Kjer je naša ljubezen, tam naše srce, naš zaklad” (bl. Anton Martin Slomšek). Digitalizacija našega sveta je še pomnožila besede, podatke in misli, ki jih vsak dan sprejemamo. Zato je toliko pomembneje, da zapisane besede izbiramo zavestno. Čeprav odsevajo svet, v katerem živimo, naj segajo globlje. Naj vodijo k boljšemu in lepšemu odnosu do Boga, samega sebe, bližnjega in stvarstva.

Slomškovo bralno priznanje tudi letos poteka tako za otroke kot odrasle. Na voljo je zloženka s predlaganimi knjigami za otroke. V posameznih triletjih je po pet knjig posebej označenih. Otroke posebej spodbudimo, da v svoj izbor uvrstijo vsaj eno izmed teh posebej izpostavljenih.

Dodajamo pa tudi nov knjižni izbor knjig za odrasle bralce. Povabljeni, da k branju spodbudite tudi svoje prijatelje in znance. Župnike spodbujamo, naj bralne sezname priporočijo tudi v oznanilih in na spletnih straneh.

Plakat

Dopis – otroci

Zloženka – otroci

Dopis in seznam – odrasli

Spletna prijava – otroci

Spletna prijava – odrasli