Kateheza odraslih

Na nekaterih župnijah obstajajo različne ponudbe kateheze za odrasle, na drugih manj.

Na vse, ki imate v župniji pozitivno izkušnjo dela z odraslimi, ki bi lahko bila v pomoč tudi drugje, se obračamo s prošnjo, da nam jo (v smislu PIP 120) zaupate na naslov katehetski.urad.lj@rkc.si, da jo tudi po tej poti lahko ponudimo še drugim.

V spodnji tabeli so navedene možnosti, ki so se na prošnjo že odzvale.

Kratek opis Kontakt za začetek
Tečaj Alfa Tečaj je v osnovi namenjen spoznavanju vere, velik odstotek udeležencev je vernih in želijo poglobiti svojo vero. Tečaj izvajajo župljani s pomočjo članov Skupnosti Emanuel.

Splet: http://www.alfatecaj.si/

Marjan Strnad

040 191 441

marjan.strnad@gmail.com

Neokatehumenska pot Je pot poglabljanja vere. Odvija se v župniji na vabilo župnika, začetne kateheze imajo katehisti iz drugih župnij. Poteka v skladu s stopnjami krščanske iniciacije.

Splet: http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=sl&page=statuti

Jožef Medved

041 635 614

jozef.medved@omm.ntf.uni-lj.si

Šola verskega poglabljanja Šola verskega poglabljanja je namenjena prostovoljcem različnih vrst in profilov in sodelavcem v različnih cerkvenih službah. Vzorec sloni na apostolski veroizpovedi. Navadno se izvaja na ravni dekanije. Gašper Rudolf

gasper.rudolf@rkc.si

ali

Ivan Maslo

ivan.maslo@rkc.si

Kateheza odraslih Delo z odraslimi po priročniku Kateheza odraslih: nova spoznanja za stalni izzivki ga je izdal Slovenski katehetski urad (in Celjska Mohorjeva) in prevoda knjige Cesara Girauda Strmenje nad evharistijo: Mistagogija svete maše s pomočjo obredov in molitevki jo je izdal Slovenski katehetski urad (in Celjska Mohorjeva). Priročnik

sku@rkc.si