Slovenski katehetski načrt (SKN) je dokument, ki katehetu želi pokazati smer katehetskega dela. V ospredju je celoten proces kateheze v vseh življenjskih obdobjih. Načrt po svoji definiciji »določa: način, kraj, čas, da bi se neko dejanje uspešno izvedlo« (SSKJ), ne prinaša pa hitrih rešitev in receptov za premagovanje vzgojnih in metodoloških zagat.

Prelistaj

Splošni cilji za vse starostne skupine

Splošno o SKN