SBP za otroke 2019/20

Dopis 2019/20

Plakat 2019/20

Zgibanka 2019/20

Spletna prijavnica

20, dvajset, DVAJSET! To pa ni malo! Je nekje v najlepših letih, ko se od polnoletnosti pot pne proti odraslosti. In če bi ob pot razporedili vse knjige, prebrane v teh dvajsetih letih Slomškovega bralnega priznanja, bi bile gotovo naložene v nadstropja raznobarvnih bralnih svetov. Barvitih tako kot jesensko listje, ki barva drevesa ob naših korakih v novo bralno leto.

Veseli in hvaležni smo za mnoge župnije, ki že dve desetletji ostajate zveste zakladnici modrosti vseh knjig iz Slomškovega bralnega koša. Pa tudi vsem, ki se morda še malce negotovo prestopate ob prvih začetkih in snovanjih, kako med bralce od najnežnejših do še kako zrelih let trositi navdušenje za branje. Ne česar koli, temveč knjig, ki iz življenja vodijo k Življenju. In ob jubileju lahko vzkliknemo le: »Pogumno naprej!« Naj bo »beseda res naših misli obraz« (bl. Slomšek), kot nas spodbuja letošnje geslo.

Tudi letos na priloženi zloženki najdete seznam knjig, razporejenih v štiri starostne skupine, ki smo mu dodali nekaj novih književnih naslovov, druge pa prenesli v razširjen seznam, ki je objavljen na spletni strani SKU. Bralce spodbudite, da izberejo knjige iz predlaganega nabora, po svoji presoji pa lahko dodate tudi dela, ki smo jih morda spregledali, a se vam zdi, da sledijo Slomškovi spodbudi: »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.«

Ponovno vas vabimo, da k branju za SBP spodbudite tudi vse, ki so že odkorakali v odrasli svet – vse od mladih do tistih sredi tretjega življenjskega obdobja.

Informacije o poteku in prijavi za SBP najdete na zloženki in v pisarni Slovenskega katehetskega urada (SKU): Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana; 01 434 72 88 ali 031 312 110; sku@rkc.si; http://sku.rkc.si.

Bralci se k sodelovanju za SBP prijavijo vsako bralno leto posebej. Prosimo, da število sodelujočih in naročilo map ter nalepk sporočite do 15. novembra 2019.

Veselimo se skupnega druženja ob knjigah in snidenja na Slomškovi Ponikvi, kjer bo v soboto, 9. maja 2020, potekala 20. sklepna prireditev SBP.