Igre in dinamike ob sklepu katehetskega leta

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. in 9. razred

Obisk cerkve