Molitveno bogoslužje za družine – 24. ned. med letom