Nagovor predsednika SKU ob novem katehetskem letu

Kateheza 2020/21 – izziv in priložnost (pismo katehetom)

Priporočila Slovenske škofovske konference za izvajanje župnijske kateheze

Predlog pisma staršem

Vpisnica h katehezi (word)

Vpisnica h katehezi – 1. razred (word)

Predlog letnega načrta