Sobota, 10. februar 2018

Zadnji dan simpozijskega dogajanja je bil v znamenju svetopisemske pripovedi. Jutranjo sveto mašo je ob somaševanju “simpozijskih” duhovnikov daroval g. nadškof msgr. Stanislav Zore in nas opogumil, naj se od mrež, ki zadušijo in utesnjujejo, pustimo ujeti v mrežo Božje ljubezni, ki osvobaja. Dan smo nadaljevali s predavanjem dr. Matjaža Celarca, ki je tematiko medmrežja povezal z Jezusovim naukom na ravni zgodbe kot načina hranjenja in prenašanja sveta vrednot določene kulture. Popeljal nas je v Jezusov pedagoški pristop. Mreža učencev se ustvarja s sprejemanjem, usmiljenjem, solidarnostjo in odpuščanjem. Jezusovo učenje želi privesti k preseganju individualizma v sočutni skrbi za bližnjega. To je povabilo na skupno pot vere. Pot vere pomeni sprejeti Jezusovo življenje, smrt in vstajenje za svoj življenjski način. Da bi le pogumno stopali po njej!

Zgornjim mislim ni kaj dodati. Okrog petdeset glav se je že podalo nazaj v župnije novim katehetskim izzivom naproti. Naj bo poguma v izobilju!

Petek, 9. februar 2018

Po jutranji sveti maši, ki jo je oba somaševanju “simpozijskih” duhovnikov daroval g. Franci Alič, smo nadaljevali z razmislekom o mrežah, znotraj katerih živimo. Z nami je bil dr. Vinko Potočnik, ki nas je spodbudil, da se kot Cerkev okrepimo navznotrer ter pogumno spoznavamo in razumemo svoje okolje. Ga niti ne obsojamo niti se z njim ne prepiramo. Nova evangelizacija ni morala, ampak srečanje z Očetom v Kristusu. Zgoraj napisano se sliši sila lepo, čeprav nas je predavanje soočalo tudi s pastmi sodobnih mrež v obliki najrazličnejših odtujenosti, odvisnosti in egokracije, ko kar naenkrat postane posameznik ustvarjalec vsega svojega življenja, neodvisen od drugih. Tudi popoldne in večer smo nadaljevali ob soočanju z nevarnostmi, ki jih k oblikovanju posameznika in družbe kot celote prispeva medmrežje. Ga. Zala Bricelj iz društva Safe.si nas je osveščala o varni rabi interneta, g. Benjamin Tomažič in ga. Mija iz Inštituta Integrum pa sta z nami spregovorila o tem, kako mladim približati lepoto človekove telesnosti. Zvečer smo si ogledali pretresljiv film o mehanizmu pornografske industrije, pasteh zasvojenosti, ki prizadene vse mlajše otroke. Kako mladim pomagati, da bodo prepoznali nevarnost? Kako ozavestiti starše? Kaj lahko naredimo sami? Za hip se je zazdelo, da je vprašanj več kot odgovorov, a vendar smo čutili hvaležnost, da imamo možnost o teh težkih tematikah spregovoriti znotraj občestva.

Četrtek, 8. februar 2018    

Na slovenski kulturni praznik se nas je okrog 50 katehistinj, katehistov in katehetov zbralo na krajši obliki 48. katehetskega simpozija v uršulinski Hiši kruha pri Svetem Duhu pri Škofji Loki. Simpozij, ki nosi krovni naslov »V mreži«, bo letos iskal odgovore na vprašanja raznoraznega mreženja današnje družbe. Najprej smo prisluhnili predavanju g. Mihe Kramlija, ki je spregovoril o zankah elektronskega mreženja. Poudaril je, da novodobna tehnologija, ki odraslemu pomaga pri delu, lahko v svoji vlogi »zabavnega medija« povzroči zasvojenost, ki v svoji moči ne zaostaja za zasvojenostjo s kemičnimi drogami. Starši in vzgojitelji naj bomo pozorni na tri stopnje, po katerih lahko prepoznamo pot, ki vodi v težke situacije suženjstva: faza pogostega uporabljanja elektronskega medija, ko otrok (mladostnik) še zaznava in izpolnjuje svoje dolžnosti, a ga je k temu treba spodbujati; faza močnega uporabljanja elektronske naprave, ki otroku (mladostniku) vzame presojo in ne dovoli vmešavanja »zunanjih« dražljajev, ter faza, ko otrok (mladostnik) ni več v stanju zaznavanja izven virtualne resničnosti. Ko otroku in mladostniku postavljamo meje, se naj zavedamo, da so te situacije res lahko v določeni meri frustracije, ki pa otroka usposabljajo za poznejšo svobodo in mu omogočajo rast avtonomne vesti.

Popoldanska predavatelja sta bila zakonca dr. Drago in dr. Sara Jerebic. Izpostavila sta vlogo kateheta oz. katehistinje kot tistega lika, ki lahko s katehiziranci in njihovimi družinami oblikujejo posebno zdravo obliko odnosov. Predavanje se je v drugem delu prevesilo v spontan pogovor o tegobah in izzivih ter bogatih izkušnjah udeležencev. Ob konkretnih primerih smo skupaj iskali rešitve in s pomočjo igre vlog skušali najti odgovore na izzive iz katehetskih učilnic.

Kulturni večer nam je obogatil g. Gregor Čušin s svojo monodramo Evangelij o Čušinu. Spet smo lahko začutili aktualnost sporočila Jezusovega življenja, njegovih naukov in pot odrešenja.