Katehetski simpozij v Celju 2019
10.-15. 2. 2019

NEDELJA | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | PREVERBA


Nedelja, 10. 2. 2019:
Po dveh izpeljanih simpozijih na Mirenskem gradu in pri Svetem Duhu, so se v nedeljo, 10. februarja 2019, proti večeru začeli zbirati udeleženci katehetskega simpozija v Celju. Po prvih srečanjih z bolj ali manj znanimi obrazi pri večerji smo se po njej še družili in igrali in se preko igre tudi bolje spoznavali, da bi tako lažje iz posameznikov rasla skupnost.


Na vrh >>>


Ponedeljek, 11. 2. 2019:
Okoli 15 udeležencev, ki v Domu sv. Jožefa bivamo cel čas simpozija, smo se zjutraj zbrali pri sveti maši, ki jo je ob somaševanju daroval Rok Metličar, škofijski upravitelj v Celju. Med nagovorom je delil z nami nekaj osebnih zgodb, povezanih z zakramentom svetega krsta in z močjo in nemočjo, ki ju ob krstu lahko doživimo in občutimo.
Na predavanju v veliki dvorani Doma, kjer se nas je zbralo okoli 65, smo prisluhnili br. Miranu Špeliču, ki nas je peljal skozi izvor besede krst (gr. babtizo – potopiti), od praelementov krsta v naravi, judovstvu do svetopisemskih temeljev in nauka, do učenja Didahe, cerkvenih očetov vse do sodobnosti. Skozi odlomke besedil smo tako spoznavali globine vsebin svetega krsta, njegovega pomena za kristjana in občestvo z namenom, da bi v svojem življenju in katehezi znali dati krstu večji, pravi pomen.
Po kosilu nam je br. Janez Papa na popoldanskem srečanju razlagal simbole in pomen podob, ki nastopajo pri obredu krsta, da bi bile priprave s starši in botri ter sami obredi svetega krsta čim lepši, globoko doživeti, razumljivi in nagovarjajoči.
Zvečer smo se zbrali pred Najsvetejšim v kapeli in v molitvi in češčenju izročali Gospodu svoje življenje, delo in ga hvalili in častili.

Nagovor pri jutranji sv. maši:

Jutranja molitev: KS 2019 1 Križ

Povzetek ponedeljka:


Na vrh >>>


Torek, 12.2.2019
Na Katehetskem simpoziju v Celju se nam je danes pridružil nadškof Marjan Turnšek in z nami daroval jutranjo sveto mašo. Veseli smo bili njegove prisotnosti tudi na našem dopoldanskem delu in kosilu, saj nas je s tem kot predsednik Slovenskega katehetskega urada potrdil in utrdil v našem poslanstvu.
Današnji predavatelj je bil Gregor Kunej in nam je odkrival vidike krsta kot zagotovila, da smo ne glede na okoliščine, ne glede na padce, nemoč, neuspehe, ne glede na greh, ki nas zaznamuje, vedno ljubljeni od Očeta. V predavanje je vpletal svoja osebna izkustva nemoči, strahu in težkih trenutkov in pričeval o moči, ki jo ima zavest ljubljenosti.
Popoldne smo se na delavnicah zbrali dvakrat, najprej na predstavitvi in uporabi Slovenskega katehetskega načrta in katehetskega gradiva Radi živimo, potem pa na delavnici o vodenju odraščajočih deklet k večjemu sprejemanju in spoštovanju samih sebe, ki sta jo za nas pripravili s. Ana Bučič in s. Barbara Babšek. Predstavili sta nam svoje delo, pripomočke in gradiva, s katerimi lahko katehist in katehistinja pomagata dekletom v današnjih časih velikih in negativnih pritiskov na samozavest in samospoštovanje.
V večernem programu smo se lahko pridružili programu Doma sv. Jožef, kjer je Miha Kramli predaval o starševstvu in vzgoji.

Nagovor pri jutranji sv. maši:

Jutranja molitev: KS 2019 2 Voda

Povzetek torka:


Na vrh >>>


Sreda, 13. 2. 2019
Na Katehetskem simpoziju v Celju je sreda tradicionalno dan za izlet in druženje. Tudi na 49. simpoziju smo se odpravili na celodnevno romanje v Oglej in Gorico, da bi obiskali središče, od koder sta vera in milost krsta prihajala v naše kraje, in da bi malce spoznali stanje katehetskega dela v goriški nadškofiji.
Za ogled in razlago zgodovine oglejske bazilike ter krstilnice smo zaprosili g. Andreja Vovka, župnika v Budanjah, ki se je z veseljem odzval in nam zanimivo in preprosto predstavil pomen mozaikov, zgodovino in pomen oglejskega patriarhata za naše kraje in krščanstvo pri nas, posebej pa nas je nagovoril obred obnovitve krstnih obljub pri starodavni krstilnici.
Katehetsko delovanje v nadškofiji Gorica nam je predstavil fr. Luigi Bertié s sodelavko ga. Francesco in poudaril, da so v njihovi nadškofiji sredi procesa prehoda k novemu modelu kateheze, ki sledi katehumenatskemu načinu oznanila, da bi kateheza pomagala osebi k rasti v veri skozi celo življenje, ne samo v otroški dobi, da zakramenti ne bi bili cilj kateheze, ampak sopotniki, vir moči za krščansko življenje. Z veseljem smo ugotavljali, da imamo zelo podobne usmeritve zapisane tudi v Slovenskem katehetskem načrtu (2018). Vendar tako kot bo pri nas potrebnega še veliko dela in angažmaja za te spremembe, so tudi pri njih določene ovire: različnost župnij, občestev in župnikov, utrujenost in starost duhovnikov, utečenost nekaterih katehetskih praks, ki se jim je težko odreči…
Za konec romanja smo se ustavili še na Kostanjevici pri Gorici, kjer smo si ogledali znamenito samostansko knjižnico, ki hrani precej zelo starih in dragocenih knjig in grobnico Bourbonov, francoske kraljeve rodbine, obhajali pa smo tudi sveto mašo.
Obogateni z mnogimi lepimi vtisi, novimi spoznanji in hvaležni za lep zgodnjepomladni dan smo se vrnili v Celje, kjer jutri nadaljujemo simpozij s predavanji in popoldanskim delom.


Na vrh >>>


Četrtek, 14. 2. 2019
Teden katehetskih predavanj, srečevanj, delavnic in skupnih molitev se je danes prevesil v drugo polovico. Predaval nam je Boštjan Hari, ki nas je nagovarjal z močno, jasno, zahtevno in gorečo besedo in nastopom. Govoril je o krstni milosti in o ovirah, ki ji v življenju posameznika preprečujejo, da bi obrodila sad. Poudarjal je, da naj imamo v središču svojega življenja Jezusa in ne svojih skrbi in problemov, naj zaupamo, da ko kličemo Jezusa v svoje življenje, ko ga sprejmemo za Odrešenika, takrat nas ne bo pustil na cedilu in nas bo ozdravljal skrbi in strahov.
Popoldne smo se z Mileno Pačnik pogovarjali in iskali rešitve in poti v težkih situacijah, ki se nam zgodijo pri katehezi, ko nam nemirni ali težavni otroci postavljajo izzive, kako jih slišati, videti in razumeti v njihovi večkrat težki situaciji in hkrati ohraniti mir in red v skupini, da se lahko posvetimo vsebini. Hvaležni za nasvete, razlage in dobro pripravljeno delavnico smo se pred večerjo zbrali pri sveti maši, kjer smo prejeli novomašni blagoslov p. Vladimirja Rufina iz Olimja, večer pa smo preživeli v ogledu ital. komične drame Se Dio vuole (Božja volja).

Jutranja molitev: KS 2019 3 Belo oblačilo

Povzetek četrtka:


Na vrh >>>


Petek, 15. 2. 2019
Zadnji dan simpozija v Celju je bil z nami Slavko Rebec, ki je zjutraj najprej vodil somaševanje in v nagovoru primerjal gluhega in nemega človeka iz evangelija s situacijami v katehezi in oznanjevanju, ko bodisi katehisti in katehistinje doživimo svojo nemoč spregovoriti na pravi način ali slišati, zaznati, kaj so potrebe katehiziranca, bodisi ko otrok ali odrasli, ki mu oznanjamo vero, ne sliši in ne govori našega jezika. Vabil nas je k veri v Jezusovo mlostno moč, ki odpira ušesa in odvezuje jezike.
G. Rebec je imel tudi dopoldansko predavanje, v katerem je pregledal katehetska gradiva in teme, ki govorijo o krstu ali pa dajejo priliko, da znotraj njih poudarimo pomen krsta, se spomnimo na krstno milost in jo pri osnovnošolcih poživimo. Spodbujal nas je, da v katehezo vključujemo zavest o pomenu krsta za življenje.
Po pogovoru s predavateljem smo v molitvi izročili sadove simpozija Bogu in se obogateni s spoznanji in doživetji skupnosti in molitve poslovili in se odpravili vsak v svoje okolje živet svoje poslanstvo kateheta, katehistinje, katehista. Vezi, ki so se stkale med nami, pa naj nam bodo v oporo in pomoč.

Nagovor pri jutranji sv. maši:

Jutranja molitev: KS 2019 4 Sveča