49. katehetski simpozij z naslovom Krst – moč v nemoči bo potekal na Mirenskem Gradu 27.–31. januarja 2019; pri Svetem Duhu pri Škofji Loki 7.–9. februarja 2019; v Celju 10.–15. februarja 2019 in v Kančevcih 13.–15. februarja 2019. Izhajali bomo iz teološko-dogmatičnega vidika krsta, nato pa ob prepoznavanju lastne zaznamovanosti z izvirnim grehom odkrivali, kako živeti iz obdarjenosti s krstno milostjo. Sklenili bomo s pastoralno-oznanjevalnim pristopom v želji, da bi sebe in katehizirance mogli pogumno odpirati moči krsta.

Predavanja

1. Dr. Miran Špelič: Krst – voda, ki te razsvetli, očisti, oživi in te nosi v večnost: Teološki vidiki prvega zakramenta

Krst, s katerim človek postane kristjan in tako vstopi v Cerkev, ima vrsto razsežnosti, ki so se v zgodovini postopoma razkrivale in po refleksiji doživele tudi teološko ubeseditev. Vse to pa je usmerjeno k temu, da bi prejeti zakrament ne samo razumeli, ampak iz njega tudi črpali za življenje v vedno novih okoliščinah. Zato se je pomembno ozreti se v zgodovino, da se seznanimo s prehojeno potjo in tako pogumno zakorakamo v še neznano prihodnost. Poleg bibličnih in patrističnih temeljev bomo vsaj ošvrknili s pogledom koncilska dogajanja v zvezi s krstom, potem pa ob razbiranju znamenj našega časa iskali čim ustreznejše odgovore na vprašanja in izzive, ki jih zastavlja današnji in jutrišnji svet.

2. Mag. Boštjan Hari: Krstna milost – neprecenljivi Božji dar: Katere so »ovire«, da se v življenju vernika ne more »razcveteti«

Kaj je krstna milost? Katere učinke ima? Kako uvajati v življenje iz krstne milosti? Kako se lahko oprem na krstno milost in živim iz nje? Ta in še nekatera druga vprašanja so izhodišče našega razmišljanja na katehetskem simpoziju. Skušali bomo čim globlje prodreti v vsebino in moč krstne milosti, spoznati njene učinke ter pokazati, kje vse se kristjani lahko opremo nanjo, jo oživljamo, ji pomagamo, da v nas raste, se razvija, razcveti. Vsakemu krščenemu je dana po zakramentu krsta, vendar pa ne more rasti, se razvijati brez sodelovanja krščenca. Spoznavali bomo tudi ovire, ki preprečujejo, da bi se krstna milost razcvetela v življenju krščenega.

Vsi ljudje smo odrešeni po smrti in vstajenju Jezusa Kristusa, vendar pa šele s krstom (po redni poti) vstopimo v odrešeno, novo življenje (oz. nam je podarjeno), ki nam ga podarja Oče po Sinu. V vsakdanjem življenju lahko opazimo, da premnogi kristjani ne živimo odrešenega življenja. Naše življenje se ne razlikuje od tistih, ki so brez krstne milosti. Kje se skrivajo razlogi za to? Je razlog samo v njihovi nezainteresiranosti, da bi poglobili krščansko življenje, ali se morda skrivajo še drugi? K razmišljanju bomo pristopili z eksistencialnega vidika.

3. Gregor Kunej: Krst razodeva ljubljenost od Boga Očeta

Krst je razodetje Očetove Ljubezni, ki se uteleša v Jezusu Kristusu. V njem se uresničuje notranja povezava z vsakodnevnim življenjem. S krstom smo postali del Kristusove človeškosti in poklicani, da v telesu, načinu razmišljanja in delovanja, hrepenenju, čutenju … razodevamo Božje življenje. Krst omogoča živeti človeškost na način Boga. Smisel našega bivanja je način, s katerim živimo svojo človeškost, da razodevamo Kristusovo, se pravi Očetovo ljubezen, ki se je razodela ob krstu v Jordanu: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje« (Mr 1, 11).

4. Msgr. Slavko Rebec: Žuborenje žive vode: kateheza, ki izvira iz krstne milosti in spominja nanjo

Prvi del predavanja bo pokazal pomen osebnega zavedanja delovanja milosti svetega krsta v katehistinji, katehistu in vpliv tega zavedanja na samo izvajanje kateheze. V drugem delu bomo na primerih katehetskih pripomočkov za katehezo v osnovni šoli predstavili možnosti, da katehet katehizirancem večkrat prikliče v zavest dejstvo, da so krščeni.

Prijave in informacije: Slovenski katehetski urad; 01 434 72 88 ali 031 312 110.

Dnevni red – Mirenski Grad

Dnevni red – Sveti Duh 

Dnevni red – Celje

Dnevni red – Kančevci

Spletna prijavnica